Portal dla abonentów: bok.myconnect.pl                                                                              Adres WWW dostawcy usług: www.avertech.pl

 

Cennik promocyjny "Wróć do nas"

Obowiązuje od dnia: 18-05-2017

Cennik usług dla umów na 12 miesiący

 

 

Nazwa Usługi

Parametr

Cena promocyjna *

brutto

myConnect Podstawowy

5 Mb/s na 1 Mb/s

26,00 zł

myConnect Rodzinny

10 Mb/s na 2 Mb/s

30,00 zł

myConnect Aktywny

20 Mb/s na 4 Mb/s

36,00 zł

myConnect Aktywny Plus

100 Mb/s na 10 Mb/s

46,00 zł

Opłata aktywacyjna

opłata jednorazowa

1,00 zł

Opłata instalacyjna uruchomienie istniejącego okablowania**

opłata jednorazowa

30,00 zł

Opłata instalacyjna wykonanie okablowania**

opłata jednorazowa

60,00 zł

* - ceny uwzględniają rabat za fakturę elektroniczną i terminową płatność w wysokości 4,99 zł brutto

** - opłata nie dotyczy obecnych klientów MNI Centrum Usług S.A oraz Hyperion Wschód Sp. z o.o.

 

Cennik usług dla umów na czas nieokreślony

 

 

Nazwa Usługi

Parametr

Cena promocyjna *

brutto

myConnect Podstawowy

5 Mb/s na 1 Mb/s

30,00 zł

myConnect Rodzinny

10 Mb/s na 2 Mb/s

36,00 zł

myConnect Aktywny

20 Mb/s na 4 Mb/s

40,00 zł

myConnect Aktywny Plus

100 Mb/s na 10 Mb/s

50,00 zł

Opłata aktywacyjna

opłata jednorazowa

4,99 zł

Opłata instalacyjna uruchomienie istniejącego okablowania**

opłata jednorazowa

50,00 zł

Opłata instalacyjna wykonanie okablowania**

opłata jednorazowa

100,00 zł

* - ceny uwzględniają rabat za fakturę elektroniczną i terminową płatność w wysokości 4,99 zł brutto

** - opłata nie dotyczy obecnych klientów MNI Centrum Usług S.A oraz Hyperion Wschód Sp. z o.o.

Cennik usług dodatkowych

 

 

Nazwa Usługi

Parametr

Cena brutto

Faktura w formie papierowej

opłata miesięczna

4,99 zł

Wydruk duplikatu faktury

opłata jednorazowa

4,99 zł

Wysyłka duplikatu faktury

opłata jednorazowa

20,00 zł

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy abonenckiej (cesja)

opłata jednorazowa

60,00 zł

Nieuzasadnione wezwanie serwisu operatora

opłata jednorazowa

100,00 zł

Opłata za zmianę miejsca świadczenia usług w obrębie sieci operatora
(jeżeli nowy lokal abonenta posiada gniazdo abonenckie)

opłata jednorazowa

100,00 zł

Opłata za zmianę miejsca świadczenia usług w obrębie sieci operatora
(jeżeli nowy lokal abonenta nie posiada gniazda abonenckiego)

opłata jednorazowa

200,00 zł

Zawieszenie świadczenia usługi
(jeżeli umowa abonencka przewiduje taką możliwość)

opłata jednorazowa

46,00 zł

 

Do pobrania:
Cennik promocyjny „Dołącz do nas”
Regulamin promocji „Dołącz do nas”
Cennik podstawowy
Regulamin wykonywania usług telekomunikacyjnych

 

Portal dla abonentów: bok.myconnect.pl                                                                              Adres WWW dostawcy usług: www.avertech.pl